Положени предмети

Р.бр.
Ознака
Назив предмета
ЕЦТС
Датум
Наставник
Оцена
1. EJ2Z Енглески језик - средњи 3 24.01.2018 Гак Драгана 9  
2. IA006 Дизајн просторних облика 9 25.01.2018 Обрадовић Ратко 6  
3. IGA002 Слободно цртање 8 14.04.2018 Јанев Јелена 6  
4. IA008 Цртање за анимацију и визуелне ефекте 7 16.06.2018 Вујановић Милош 8  
5. H207 Програмирање и програмски језици 5 19.06.2018 Драган Дину 6  
6. IGA003 Рачунарска обрада слика у инжењерској анимацији 4 28.01.2019 Стојаковић Весна 6  
7. IA003 Перспектива 5 01.02.2019 Стојаковић Весна 6  
8. IA004 Класична анимација 4 29.01.2020 Кекељевић Игор 8  
9. IA001 Алгебра 7 31.01.2020 Грбић Татјана 7  
10. IA009 3Д моделовање 8 02.02.2020 Обрадовић Ратко 7  
11. EJ3L Енглески језик - виши 3 09.07.2020 Гак Драгана 6  
12. IGA013 Анимација карактера 7 26.08.2020 Обрадовић Ратко 6  
13. IA002 Математичка анализа 7 07.09.2020 Грбић Татјана 6  
14. IAM002 Дискретне и комбинаторне методе за рачунарску графику 4 23.09.2020 Овцин Зоран 6  
15. EK312L Акустика и аудио техника у мултимедији 5 02.10.2020 Делић Владо 6  
16. IA012 Storyboard 7 08.02.2021 Вујановић Милош 8  
17. F501 WEB дизајн 6 09.02.2021 Кекељевић Игор 8  
18. IGB052 Инжењерска анимација и други медији 6 18.06.2021 Перишић Ана 6  
19. IA034 Индустрија спектакла 4 21.06.2021 Катић Ивана 6  
20. IGA031 Естетика визуалних комуникација 7 02.07.2021 Попконстантиновић Бранислав 6  
21. IGA055 Специјални визуални ефекти 7 14.09.2021 Обрадовић Ратко 10
22. H101 Физика 5 22.02.2022 Лончаревић Ивана 7
23. E0243 Интеракција човек рачунар 4 19.02.2022 Драган Дину 8
24. IA017 Генерисање простора на основу слика 4 22.02.2022 Стојаковић Весна 8
25. IGA008 Математика за инжењерску графику 9 08.04.2022 Чомић Лидија 7
26. IA015 Примена инжењерске анимације 5 30.06.2022 Обрадовић Ратко 8
27. IA014 Напредна инжењерска анимација 7 05.07.2022 Обрадовић Ратко 8
28. IA018 Методе 3Д дигитализације 5 07.07.2022 Будак Игор 8
Укупно ЕЦТС:               162 Просечна оцена:               7.03